web analytics

Frustrasjon og fortvilelse

1st dAy @sQl
Angst
fake
Feil Inntrykk
Foncused
uten luft