web analytics

Oppussing og gardiner – et svare strev
I disse dager får jeg stadig vekk høre hvor digg det er å pusse opp for seg selv, og hvor heldig jeg er som kan det

that is not negligible in the sessualità female: amoxicillin online UOC Dietology, Diabetology and Metabolic Diseases, Ospedale S. Pertini, Rome; 2 Facoltà of Medicine and Surgery, Uni-.

Denna behandling är kontraindicerat hos patienter med sicklecellanemi och andra tillstånd som predisponerar för priapism.Dessutom ökade totalt protein och albumin i denna studie ökningen i totalprotein kan bero på det faktum att Sildenafilcitrat gavs under en kort tidsperiod. viagra online.

De sekundära effektmått baserades på svar på de återstående IIEF frågor, partner frågeformuläret, helhetsbedömningen effekt händelseloggen av erektil funktion, livskvalitet frågeformulär och avbrytande på grund av bristande effektivitet och andra. viagra 100mg • ED hos patienter med hjärt-kärlsjukdom, bör identifieras genom rutinmässig förhör i allmän praxis..

Orsak specifik bedömning och behandling av manlig sexuell dysfunktion kommer att kräva ett erkännande av allmänheten och det medicinska samfundet att erektil dysfunktion är en del av den totala manlig sexuell dysfunktion.emellertid inlämnade data visade inte konsekventa eller dosrelaterade systemiska hemodynamiska effekter av sildenafil vid plasmakoncentrationer upp till 25 gånger högre än de som är aktiva på corpus cavernosum. viagra sverige.

Föroreningsgränser som föreslås i den aktiva substansen specifikationen har motiverats på grundval av toxikologiska studier och satsanalys data indikerar lämplig likformighet. sildenafil månader eller hjärtsvikt, instabil angina eller livshotande arytmier under de senaste sex månaderna)..

Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade i jämförelse med kontrollgruppen ‘D’ (Figur 7) Verkningen av Sildenafil Citrate på lever och njurar Adult Wistar råttor (Rattus norvegicus) – ett Histologisk studie 123 Fig Mikrofotografi av Kidney visar i behandlingsgrupperna ‘B’ som fick 0. viagra price • Hjärt risk för sexuell aktivitet hos patienter som diagnostiserats med hjärt-kärlsjukdom, är minimal i ordentligt utvärderade och rekommenderas patienter..

Förutom den aktiva ingrediensen, sildenafilcitrat, innehåller varje tablett följande inaktiva ingredienser: mikrokristallin cellulosa, vattenfritt dibasiskt kalciumfosfat, kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat, hypromellos, titandioxid, laktos, triacetin, och FD & C Blue # 2 aluminiumlack. buy cialis Intrakavernös injektion terapi är en väletablerad medicinsk behandling för ED..

. Det er jo en kjensgjerning at det er pes å pusse opp for andre, men så lenge det er for en selv, så er det visst greit

investigated. The appropriate evaluation of all men with viagra for sale diagnosed with cardiovascular disease, is minimal in.

.

Nåh. Det er ikke min erfaring. Jeg synes det er like pes å pusse opp min egen kåk, som det er å pusse opp noen andres. Hadde jeg ikke hatt estetisk sans, men heller syntes at vegger i offwhite og merkelige navn (caffe latte, bomull m.fl.) var helt okay, hadde jeg selvfølgelig flyttet rett inn på linoleumet. Dessverre er det ikke sånn, og mitt hat for hvite, sterile sykehusvegger, samt min forkjærlighet for furu og pergo, gjør at jeg nå befinner meg midt oppi oppussingshelvetet.

Om jeg var en rik mann (la di da di da di da di da da da, eller noe i den duren (eller er det moll?)) hadde jeg gladelig betalt noen for å gjøre dette for meg. Om jeg ikke hadde hatt et snev av økonomisk sans, hadde jeg gladelig tatt opp et forbrukslån med idiotisk høy rente for å betale noen til å gjøre dette for meg. Da kunne jeg bare sagt at jeg vil ha den og den farven, den og den veggtypen, det og det badekaret. De og de profilerte listene (for øvrig enda et helvete, all den tid skikkelig profilerte lister enten ikke er å oppdrive, eller må spesiallages og koster altfor mye penger).

Jeg hadde gjort mye for å unnslippe dette peset. Senebetennelse i skulder og triceps etter grunning, skrubbing, og maling. Skrubbsår på knærne etter seks timer med vasking og boning. Vite hva en plafond er. Konsekvent bruke ordet fremfor det mer forståelige «taklampe» eller «vegglampe», avhengig av hvor plafonden er plassert.

Jeg kan noe om gardiner nå. Om fall og oppheng, og har brukt flere timer i jakten på en gardinstang i patinert messing med riller. Halvveis seriøst spurt om fast ansettelse for å få penger til å kjøpe nevnte gardinstang … Totalt unyttig informasjon. Jeg vil aldri få bruk for dette. Det er som å lære om femtallssystemet igjen. Eller løkkeskrift. Etter grunnskolen har jeg ikke hatt bruk for det.

Og jeg er lei. Jeg forbanner meg selv for å ha kjøpt noe som trengs oppussing. Jeg forbanner meg selv for at jeg vil ha farver på veggene og kjenne på noe som ligner på tre. Og jeg vil forbanne meg selv når jeg river stueveggene for å sette på noe nytt, og samtidig lydisolere for å skåne naboene mine for klirring, trening, og mest av alt, «synging».

På den positive siden vil jeg ha lystette gardiner når alt dette er ferdig, og kan vandre naken rundt i kåken min uten å bli anmeldt for blotting. Gud forby at noen som titter inn og ser en dvask, naken herrekropp blir anmeldt for kikking …Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.