web analytics

dikt

bank
BanK
BANK

3 bank på døra
“Kom inn”
Men ingen kommer

“KoM iNn”
Fortsatt tomt
Åpner døra

Gløtter ut
*Slash*
Så var det bare mørkt

11. februar 2004


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.