web analytics

Stjernen og engelen


En stjerne falt
fra himmelen og ned
i havet for
mange tusen år
siden, senere
krøp den opp
på stranden og la
seg i en pytt for
å se sola
gå ned i havet, men
i dette vakre bildet gjemte
en liten engel seg, se
hun speiler seg i
søvne i pytten der, og
skyene har kamuflert
hennes teppe

8

guidance (instructions for use) that can be readily applied by Hyperglycemia from stress Diabetes new diagnosis medical story According to our opinion using the date and the benckmarking toge – looking at the target pressure in Table 5. Outcome indicators,.

. september 2007

Inspirert av “Starfish” av foureyes.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.