Jeg tar meg ofte i å lure på hvorfor det er så kort vei fra bygda (i dette tilfellet Orkanger) og inn til byen (i dette tilfellet Trondhjem), når den motsatte veien er så lang Det fanns vacuolations uppträder i stroma och förlust av njurblodkroppar som var mindre identifierade och Bowmans utrymmen var glest fördelade…