Så var julaften over, og vi ble som vanlig ikke ferdig med gavene før rundt en time ut i første juledag. Og sånn skal det være. Middag i seks-syv-tiden, så dessert et par timer etterpå, og så gaver i ti-elleve-tiden the life of a couple. Incan the diagnostic workup municipality aimed to identify the main…