web analytics
Mastodon

Quotes about love

* “Et øyeblikk i kjærlighet er verdt resten av livet uten” (roughly translated, “A moment in love is worth the rest of the life without.”)
* “Hjertet er en hage hvor kjærligheten vokser vilt” (roughly translated, “The heart is a garden where love grows wild.”)
* “Kjærlighet er en jernhand i en silkehanske” (roughly translated, “Love is an iron hand in a silk glove.”)
* “Undervurder aldri kjærlighetens makt” (roughly translated, “Never underestimate the power of love.”)
* “Den største lykke i livet, er overbevisningen om at vi er elsket – elsket fordi vi er som vi er, eller snarere, på tross av at vi er som vi er” (roughly translated, “The greatest happines in life, is the conviction that we are loved.”)
* “Det som er viktig, er å være i stand til å elske.” (roughly translated, “The important thing is being able to love.”)
* “Kjærlighet er kanskje det eneste glimtet vi får av evigheten.” (roughly translated, “Love may be the only glimmer we ever get of eternity.”)
* “Det er sagt at elskende ikke bare omsider møtes et sted, men at de har vært i hverandre i all tid.” (roughly translated, “It’s said that lovers doesn’t only finally meet somewhere, but that they’ve been with each other for all time.”)
* “Stor kjærlighet krever stort mot.” (roughly translated, “Great love needs great courage.”)
* “Sats alt på kjærligheten hvis den er ekte.” (roughly translated, “Bet everything on love, if it’s true.”)
* “Kjærlighet er en drøm vi aldri trenger å våkne fra.” (roughly translated, “Love is a dream we don’t need to wake up from.”)
* “Å frykte kjærligheten er å frykte livet.” (roughly translated, “To fear love is to fear life.”)
* “Kjærlighet er et spill uten regler, og vinneren får hele potten.” (roughly translated, “Love is a game without rules, and the winner takes it all.”)
* “Den eneste måten å lære om kjærlighet på er å elske.” (roughly translated, “The only way to learn about love is to love”)
* “Husk at har du først gitt kjærlighet, kan du aldri ta den tilbake.” (roughly translated, “Remember; have you first given away your love, you can never take it back.”)
* “Den største gaven vi overhodet kan gi hverandre, er en del av oss selv.” (roughly translated, “The biggest gift we ever can give each other, is a part of ourselves.”)
* “Kjærligheten kan aldri være en solosang.” (roughly translated, “Love can never be a solo.”)
* “Kjærlighet er hjertets beundring, beundring er tankens kjærlighet.” (roughly translated, “Love is the heart’s amazement, amazement is the mind’s love.”)
* “Kjærlighet er det sterkeste instinktet – følg hjertet.” (roughly translated, “Love is the strongest instinct”)
* “Man kan ikke diskutere med hjertet.” (roughly translated, “You can’t discuss with the heart.”


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.