web analytics
Mastodon

Recipes

(Scroll down for English, this also goes for the recipes.)

I mangel på bedre steder å legge dette, legger jeg det her.

Her vil jeg prøve å samle oppskriftene «mine», slik at jeg alltid har de tilgjengelig, og som andre kan finne og prøve seg på.

I all hovedsak fordelt i tre kategorier, frokost/lunch, middag, og dessert.

Oppskrifter som havner i middag kan like gjerne spises til alle andre måltid, og blant dessertene kan det dukke opp kaker og bakst. Oppskriftene til frokost/lunch er i all hovedsak brødmat og salater.

Lacking a better place to add this, I’ll add it here (wow, now back in English, how quaint).

I want to try and collect «my» recipes here, so that they’re always available for me, and others who find them and want to try them out.

They’re mainly split in three categories, breakfast/lunch, dinner, and dessert.

Recipes I add to the dinner category can be eaten for any meal, and among the desserts; cakes and baked goods. Recipes for breakfast/lunch is mainly bread stuff and salads.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.