web analytics
Mastodon

Boller (buns)


Alltid en slager

Ingredienser:
Søt gjærdeig
1 egg
Hvetemel
Hva enn du eventuelt vil ha i (rosiner, sjokolade, sukat …)

Slik gjør du det:
Når du har en søt gjærdeig har du egentlig alt du trenger for å lage boller.
Om det kun er boller du skal lage, kan du mens du lager gjærdeigen ha oppi ekstra ingredienser om du føler for det, som rosiner, sjokoladebiter, sukater, eller hva enn du vil, sånn egentlig.
Så er det bare å ta det ferdighevede emnet og legge det på hva enn du baker ut på (jeg baker rett på kjøkkenbenken). Husk mel under.
Du trenger ikke kjevle noe særlig når du lager boller. Det er bare å bearbeide deigen til den føles god, og så ruller du ut en lang pølse, som du skjærer bolleemner av.
Å trille boller er en egen kunst, og det finnes mange måter å gjøre det på. Selv foretrekker jeg å ta emnet mellom to meldekte handflater og rulle de litt som en sneball. Så legger jeg emnet på den meldekte kjøkkenbenken og ruller handa. Først flat hand, men etter hvert mer krummet, som en klo. Husk å bruke tommelen. Da blir de etter hvert ganske bolleformede.
Så er det bare å legge dem på en stekeplate med bakepapir, slenge over noen kjøkkenhandklær og etterheve i alt fra 15 til 60 minutt.
Deretter pensler du dem med et vispet egg, og setter dem i stekeovnen. Minimum 150 grader i 12 minutt, men sannsynligvis mer, kanskje opp mot en halvtime, men dette varierer fra ovn til ovn, og det er viktig å følge med slik at de ikke blir brent.
Ta dem ut når de er gylne og det dufter godt, sett dem på en rist til avkjøling, og vent.

Så er det bare å nyte.

Always a hit

Ingredients:
Sweet yeast dough
1 egg
All-purpose flour
Whatever you want to add (raisins, chocolate, candied peel …)

How to do it:
When you have the base dough, you already have everything you need to make buns.
If you’re only making buns, you can put stuff in the dough while making it, like raisins, chocolate, candied peels, whatever, really.
Then you take the already risen dough and put it on whatever you use to bake (I use the countertop). Remember to add flour so it doesn’t stick.
You don’t really need a rolling pin while making buns. Just knead and work the dough untill it feels right, and then roll it to a long sausage, from which you cut the bun pieces from.
Rolling buns is its own art, and there are many ways to do it. I prefer to take the dough piece between two flour covered hands and roll it like a snowball. Then I put the piece on the flour covered countertop and roll my hand over it. First with a flat hand, then more curved, like a claw
. Remember to use your thumb. After a short while, you should have something bun formed.
Then you just put it on a baking sheet with a greaseproof paper, cover the sheet with some dishtowels, and raise the dough for 15 to 60 minutes

The final treatment option for ED is the surgicaltreatment. The primary care physicians who are the cialis generic.

.
After that you brush them with a whisked egg and put them in the oven. At least 150 degrees Celsius (302 degrees Fahrenheit) for 12 minutes, but most likely more. Maybe as much as half an hour, but this varies from oven to oven, and it’s important to keep watching the buns so you don’t end up with charcoal.
Take them out when they’re golden and smells nice, put them on a metal grid to cool, and just wait.

Then you can enjoy them.