web analytics
Mastodon

Langs bekken som ikke er Follobekken likevel

I stedet for å brenne bål pinseaften, gikk jeg tur for å finne en bekk jeg var overbevist om at eksisterte (for jeg kan ikke ha innbilt meg at jeg hoppet over den og stuka begge anklene i 2018), men som ikke var avmerket på noen kart. Jeg trodde frem til Søra skrev om isopphopinga i Follobekken/Kvamsbekken i vinter, at bekken som rant på andre siden av skolen (mot Klemmetsmoan) var Follobekken. Alternativt Kvernrød-bekken, fordi den rant mot kiosken som lå der (nå revet og erstattet av bolighus), som vi kalte Follo-kiosken, men som jeg lurer på om egentlig het Kvernrød-kiosken. Uansett …

Jeg fant den.

 

Jeg fulgte den hele veien fra utløpet i Follobekken som renner langs bilveien på andre sida til den forsvant i rør under noen hus, omtrent der Follovegen blir til Espavegen. Jeg prøvde så å finne den igjen på oversiden av veien, altså den andre siden av gamle E39, og fulgte en gjørmete traktorvei jeg absolutt ikke var skodd for oppover en kort bakke som endte på ei eng under høyspenten. Ifg. kartet jeg fulgte, skulle det være en bekk der, men jeg kunne ikke se noe.

 

Jeg lurer fortsatt på hvor den kommer fra …


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.