Siden jeg tydeligvis driver og går tur og kommenterer på det i sosiale medier (vel, Facebook og Bluesky) og folk tydeligvis finner det underholdende, har jeg nå en egen kategori gjemt under skriveriene. Sjur på tur Så har jeg det samlet et sted, i alle fall.