Jabb-Sjur kan fortsette å dampe med god samvittighet

. Foto: Jan Are Melgård

Etter torsdagens oppslag i Adresseavisen og media verden rundt, er det klart at informasjonen om at «Forskere mener e-sigaretter er svært kreftfarlige», er svært feil
. Verdens ledende forsker på e-sigaretter, dr. Konstantinos Farsalinos, sier han ikke aner hvor det komme fra, og brukte brorparten av torsdagen på å tilbakevise skrekknyheten som ble formidlet av et stort, internasjonalt nyhetsbyrå.

Ifølge Farsalinos er problemet at nyheten ikke stemmer med funnene japanerne har gjort.

– Selv i det verste produktet som ble testet, var det seks (åtte, journ. anm.) ganger mindre verdier av det kreftfremkallende stoffet formaldehyd (en substans man finner i byggematerialer og balsameringsvæske, og generelt finnes overalt i miljøet, i hvert hus, hver by, tettsted og bygd, urbane og landlige områder, journ. anm.), enn i tobakk, skriver han.

På sin Facebook-side, skriver Farsalinos at så lenge du ikke damper med tørr veke (ingen dampevæske på veken), er det fortsatt mange ganger bedre enn å røyke.

I følge den japanske forskningsrapporten, fant de ut at sammensetningene kommer fra oksidering av dampevæske eller vekemateriale, ikke fra damping. Konklusjonen av rapporten følger i sin helhet her:

«Studies have shown that e-cigarettes emit toxic carbonyl compounds, generated from thermal decomposition

therapy and the subsequent resumption of sexualinclude the fasting blood glucose and lipid profile and generic viagra online for sale.

. These substances can have adverse health effects; however, in most cases, the levels are lower than those in tobacco cigarette smoke. It is important to expand the research in this field, to better understand the source of carbonyls emitted from e-cigarettes and find ways to reduce them.»

Karl Erik Lund, forskningsleder ved Statens institutt for rusmiddelforskning, sier til NRK at dette er type risikokommunikasjon av verste sort, etter å ha lest rapporten. Lund fortalte videre at man har gjort kjemiske innholdsanalyser i 7-8 år, og alle analysene som hittil er foretatt, går i en helt annen retning enn det nyhetsbyrået her melder, og han er oppgitt over hvordan journalister kaster seg på informasjon man ikke selv har sjekket.

Kilder:

VapingGiraffe

E-Cigarette Research

NRK