Det er snodig denne feiloppfatningen rundt ensomhet at bare man har tilfeldige folk rundt seg så kan man ikke være ensom. Bitch, let me tell you … Jeg ble ikke mindre ensom av å møte opp fysisk på jobb. Eller av å tilbringe tid med slekt og familie. Eller flere folk jeg ville betegnet som…