Mandag, siste dag i oktober dette året, og Allehelgensaften. Og for øvrig, vår siste heldag med bilen….