Jeg sa aldri at jeg var glad i deg, i hvert fall er det mange år siden, nå….