Kan vi få et ordentlig tema i Norge for Verdensdagen for psykisk helse? “Løft blikket”. Hva faen er det? Enda et tema som føyer seg inn i rekken av intetsigende tema som de har hatt de siste årene. “Livet under og etter en pandemi”, “Gi tid”, “Spør mer” … Hva skjer, Mental Helse? Hvorfor gir…